Summer Internship Placement 2014-16

Imran Ali Mollah
Shaba Praveen
Roshni Chatterjee
Riya Khan
Sk. Md. Azhar Hossain
Pramit Das
Arindam Nayak
Nikhil Dutta
Tanmoy Dey
Sukamal Dey
Sayantika Kar
Manish Agarwal
Arnab De
Sritama Choudhury
Avinash Kumar Jha
Chandrima Chatterjee
Arpita Ghosh
Sohail Mohmood
Aditya Singh
Vishal Khandelwal
Saurav Parui
Deep Saha
Ashutosh Pandey
Shekhar Yadav
Sourav Ghosh
Kiran Prakash
Soham Mishra
Nibedita Rana
Bichitra Rai
Pavel Middya
Amit Kumar Niyogi
Anirban Das
Santu Saha
Subhajit Bhowmick
Tista Kar
Rabi Sankar Das
Sweta Kumari
Ambar Roy
Shashank Gurung
Soumik Sarkar
Abhishek Chowdhury
Divyansh Rai
Rabindranath Deghuria
Md Shadab Khan
Arindam Paul
Arnab Banerjee
Sayantan Ghosh
Rajdeep Chakraborty
Rituparna Paul
Debanshu Acharjee
Krittika Seal
Arti Singh
Rakesh Mallik
Dipto Sundar Das
Samarjit Debnath
Anwesha Sen
Jayashree Deb
Apurba Brahma
Rohit Mahato
Abhishek Kumar Pandey
Shairy Chaudhuri
Alex Rosangluaia
Kaushik Chakraborty
Gouranga Koiri
Santu Kuila
Jyotirmoy Paul
Debarun Roy
Rahul Nath
Sweta Chourasia
Sneha Bhowmick
Purabi Das
Vishal Khetan
Semonti Ghosh
Asif Reyaz
Sushant Jordar
Nilaskshi Paul
Sitesh Kumar Choudhury
Pintu Das
Chiranjit Karmakar
Prashant Kumar Singh
Koyel Sadhukhan
Sumitava Paul
Avijit Bouri
Arko Bhattacharya
Kuheli Chakraborty
Saikat Bhattacharjee
Md. Azharuddin Alam
Sneha Pandey
Sanchita Sadhukan
Kewal Manek
Ranjit Kumar Dubey
Dip Rakshit
Prabir Saha
Sukanta Das
Subhajit Dey
Priyanka Kar
Sayantan Maitra
Soumik Basu
Sameer Saurabh
Maharnav Bhattacharya