Summer Internship Placement 2010-12

Irshad Jahangir
Aviraj Kundu
Ankita Majumdar
Firoz Ansari
Kishore Hela
Amit Pal
Anjan Medhi
Abhinav Saha
Prasanta Banik
Sangeeta Das
Amit Prakash
Surajit Dam
Akansha Agrawal
Sudarshan Guruvelli
Avinash Chowdhary
Aveek Banerjee
Mayukh Bhattacharya
Puskar Lall
Nayna Das Karmakar
Paramita Dey
Manas Roy
V.P Bhattacharya
Debanjana Raha
Kaushik Rai
Papari Deka
Moumita Bhattacharya
Patick Anthony
Ananda Mukhapadhyay
Madhulika
Durgesh Sarda
Sourabh Choudhury
Abdul Jilani
Manish Rajan
Prasanjeet Kumar
Mukesh Kumar
Somnath Roy Burman
Basumita Mukherjee
Ritik Gupta
Himanshu Kumar Singh
Shailendra Kr Trivedi
Neha Bhaskar
Neeldeep Ghosh
Tanmoy Banerjee
Ronita Routh
Avik Roy Choudhury
Prabhat Kumar Singh
Sumit kumar Sinha
Sandeep Kumar Shaw
Jayati Sen
Tarun Kumar Mahato
Farhan Quamar
Premdip Dhar
Vijay Kr Tewary
Anjali Kumari
Sanjeev Mohapatra
Golam Sarwar
Prasanta Biswas
Rahul Ghosh
Smita Vishwakarma
Sourav Mishra
Sanchita Chandra
Nasimuddin
Md.Shahbaz Anwar
Neha Yadav
Tirthankar Banerjee
Chandrajyoti Sarkar
Rohit Jaiswal
Chalapati Rao
Kunal Adhikary
Toufik Hassan
Tinu Narsaria
Priyanka Banerjee