Placement 2014-16

Abhishek Pandey
Rabi Shankar Das
Magdalene S Gomes
Arindam Paul
Subhajit Dey
Sayantan Ghosh
Samir Saurabh
Priyanka Kar
Kaunak Bhattacharya
Sukamal Dey
Nikhil Dutta
Sagarnil Ghosh
Sneha Bhowmick
Prasanta Kumar Chanda
Avijit Bouri
Smita Dey
Joison P Joseph
Sweta Chourasia
Aditya Singh
Vishal Khandelwal
Subhajit Bhowmick
Roshan Yadav
Subhankar Halder
Hetal Gandhi
Saikat Bhattacharjee
Shekhar Yadav
Anirban Das
Sourav Parui
Maharnav Bhattacharyya
Bikash Kumar Yadav
Sushant Jorder
Gourango Koiri
Sourav Ghosh
Amit Kumar Niyogi
Tanmoy Dey
Adil Shahyar
Chandan Singh
Purabi Das
Asif Reyaz
Sweta Kumari
Alex Rosangluaia
Arpita Saha
Debarun Roy
Alokananda Das Chowdhury
Ranjit Kumar Dubey
Soham Mishra
Arnab De
Sayan Kanjilal
Anil Shaw
Duhita Chakraborty
Deep Saha
Kaushik Chakraborty
Arindam Nayak
Kewal Manek
Payel Mohanto
Shairy Chaudhuri
Rabindranath Deghoria
Abhishek Bhattacharya
Vikram Shetty
Anwesha Sen
Debojyoti Banerjee
Kuheli Chakraborty
Chandan Chakraborty
Arin Chowdhury
Bony Saha
Kuheli Chakraborty
Joy Sadhukhan
Pranab Ghosh
Somini Mitra
Rajiv Chakraborty
Nivedita Rana
Gaurav Karmakar
Purvi Choraria
Shradhha Patra
Pintu Das
Pujashree Sarkar
Swagata Pakira
Sayantan Maitra
Souravjyoti Newar
Monashish Das
Manish Agarwal
Bikash Thakur
Anshu Kumar Agarwal
Tista Kar
Bichitra Rai
Tanvir Hassan
Pavel Middya
Shashank Gurung
Dipto Sundar Das
Jyotirmoy Paul
Arti Singh
Santu Kulia
Burhanuddin Sabir
Gargi Banerjee
Sumitava Paul
Prabir Saha
Jayashree Deb
Sushant Shekhar
Sharmistha Biswas
Annapurna Nayak
Sneha Pandey
Vivek Agarwal
Asif Jawed Biswas
Krishnendu Chatterjee
Kanica Singha
Avinash Kr Jha
Prashant Kr. Singh
Md. Shadab Khan
Debangshu Acharjee
Rahul Nath
Arpita Ghosh
Nandan Kumar Dutta