Placement 2012-14

K.S Bandyopadhyay
Ankur Bagri
Kaushik Chakraborty
Debajyoti Boral
Manas Kumar Dey
Akbari Begum
Pratik Adhikary
Md. Khushnawaz Alam
Anas Elahi
Komal Agarwalla
Debanjan Mullick
Puja D Mishra
Kaushik Kayra
Tapas Gope
Amit Kr Sen
Amit Kumar Paswan
Asif Noor Khan
Kishore Saraf
Shashank Shaw
Awaishik Saha
Sushmita Baidya
Rajorshi Chakraborty
Amit Kumar
Suraj Das
Ashutosh Singh
Animesh Bag
Ramesh Bej
Shilpa Chakraborty
Abhishek Dutta
Trisha Ray
Sohail Ahmed
Partha Pratim Ghosh
Shreya Ghosh
Prasant Kumar Das
John Reneldon
S. Sneha
Momita Bose
Debjani Paul
Soumak Kumar Ghosh