Placement 2010-12

Chandrajyoti Sarkar
Prabhat Kr singh
Chalapathi Rao
Toufiq Hassan
Aveek Banerjee
Irshad Jahangir
Puskar Lall
Aviraj Kundu
Nasimuddin
Bankim Gupta
Kunal Adhikari
Premdip Dhar
Ankita Majumder
Amit Prakash
Priyanka Banerjee
Dhritiman Chandra
Manish Rajan
Kishore Hela
Md. Ibrahim
Alok Ranjan
Prasanjeet Kumar
Mayukh Bhattacharyya
Tarun Kumar Mahato
Kaushik Rai
Patrick Anthony
Nayna Das Karmakar
Golam Sarwar
Sudarshan Guruvelli
Debarati Bose
Neha Bhaskar
Abdul Jilani
Sumit Kr Sinha
Ananda Mukhopadhyay
Himanshu Singh
Tirthankar Banerjee
Amit Paul